خرید اشتراک جدید

پنل برنزی

امتیازات: 20
هزینه هر امتیاز: 1250 تومان

با خرید این اشتراک میتوانید:

 • یک آگهی جدید ایجاد و فعال کنید.
 • یک تصویر برای آگهی آپلود کنید.
 • آگهی های خود را تمدید کنید.
 • از سرویس ارتقاء آگهی استفاده کنید.
 • اختصاص سه کلمه کلیدی به آگهی.

بسته های امتیازی قابلیت استفاده بدون محدودیت زمانی و دسته بندی موضوعی را دارند. در روند ثبت آگهی و یا ارتقاء میتوانید از این امتیازات استفاده کنید.

25000 تومان
خرید تعرفه

پلن نقره ای

امتیازات: 30
هزینه هر امتیاز: 1166.6667 تومان

با خرید این اشتراک میتوانید:

 • یک آگهی جدید ایجاد و فعال کنید.
 • دو تصویر برای آگهی آپلود کنید.
 • آگهی های خود را تمدید کنید.
 • از سرویس ارتقاء آگهی استفاده کنید.
 • اختصاص چهار کلمه کلیدی به آگهی.

بسته های امتیازی قابلیت استفاده بدون محدودیت زمانی و دسته بندی موضوعی را دارند. در روند ثبت آگهی و یا ارتقاء میتوانید از این امتیازات استفاده کنید.

35000 تومان
خرید تعرفه

پلن طلایی

امتیازات: 50
هزینه هر امتیاز: 900 تومان

با خرید این اشتراک میتوانید:

 • یک آگهی جدید ایجاد و فعال کنید.
 • سه تصویر برای آگهی آپلود کنید.
 • آگهی های خود را تمدید کنید.
 • از سرویس ارتقاء آگهی استفاده کنید.
 • اختصاص پنج کلمه کلیدی به آگهی.

بسته های امتیازی قابلیت استفاده بدون محدودیت زمانی و دسته بندی موضوعی را دارند. در روند ثبت آگهی و یا ارتقاء میتوانید از این امتیازات استفاده کنید.

45000 تومان
خرید تعرفه

پنل پلاتینی

امتیازات: 70
هزینه هر امتیاز: 785.7143 تومان

با خرید این اشتراک میتوانید:

 • یک آگهی جدید ایجاد و فعال کنید.
 • چهار تصویر برای آگهی آپلود کنید.
 • آگهی های خود را تمدید کنید.
 • از سرویس ارتقاء آگهی استفاده کنید.
 • اختصاص هفت کلمه کلیدی به آگهی.
 • سرویس آگهی ویژه را فعال کنید.

بسته های امتیازی قابلیت استفاده بدون محدودیت زمانی و دسته بندی موضوعی را دارند. در روند ثبت آگهی و یا ارتقاء میتوانید از این امتیازات استفاده کنید.

55000 تومان
خرید تعرفه

پنل الماس

امتیازات: 90
هزینه هر امتیاز: 722.2222 تومان

با خرید این اشتراک میتوانید:

 • یک آگهی جدید ایجاد و فعال کنید.
 • شش تصویر برای آگهی آپلود کنید.
 • آگهی های خود را تمدید کنید.
 • از سرویس ارتقاء آگهی استفاده کنید.
 • اختصاص هشت کلمه کلیدی به آگهی.
 • سرویس آگهی ویژه را فعال کنید.

بسته های امتیازی قابلیت استفاده بدون محدودیت زمانی و دسته بندی موضوعی را دارند. در روند ثبت آگهی و یا ارتقاء میتوانید از این امتیازات استفاده کنید.

65000 تومان
خرید تعرفه

پنل ستاره

امتیازات: 100
هزینه هر امتیاز: 800 تومان

با خرید این اشتراک میتوانید:

 • یک آگهی جدید ایجاد و فعال کنید.
 • هشت تصویر برای آگهی آپلود کنید.
 • آگهی های خود را تمدید کنید.
 • از سرویس ارتقاء آگهی استفاده کنید.
 • اختصاص ده کلمه کلیدی به آگهی.
 • سرویس آگهی ویژه را فعال کنید.
 • ثبت آگهی در بخش وبلاگ.
 • ثبت آگهی در اینستاگرام و تلگرام سایت.
 • ثبت آگهی در وبلاگ خارجی پربازدید سایت.

بسته های امتیازی قابلیت استفاده بدون محدودیت زمانی و دسته بندی موضوعی را دارند. در روند ثبت آگهی و یا ارتقاء می‌توانید از این امتیازات استفاده کنید.

80000 تومان
خرید تعرفه

طراحی وب سایت و پشتیبانی : Afzoneha.com