شهرستان سراوان با وسعت 23 هزار هکتار و 880کیلومتر مربع و با مجموع دو شهر تازه تاسیسی( سیب و سوران و زابلی) دارای 6بخش 14 دهستان و 6مرکز شهری می باشد.منابع تامین کننده آب کشاورزی این شهرستان قنات ها چشمه ها چاههای کشاورزی و چاهک ها می باشد همچنین رودخانه های فصلی پر آبی مثل رودخانه ماشکید و روشک و کله گان نیز در آن وجود دارد.
قریب به 75 درصد از مردم سراوان به شغل دامداری و کشاورزی مشغول می باشند .سطح زیر کشت محصولات باغی 16 هزار و 462هکتار با احتساب 7هزار و 900نخلیات دیم منطقه تک سوخته و تولید سالیانه حدود57 هزارو 479 تن ,عمده محصولات باغی منطقه خرما می باشد.رقم مضافتی 69 درصد و رقم ربی29 درصد از بهترین ارقام خرما در این شهرستان می باشند و تولید سالیانه خرما از همه ارقام حدود 47هزار تن می باشد.برای تولید خرمای باکیفیت و نگهداری خرما در شهرستان فعالیت های زیادی صورت گرفته است  از جمله احداث سردخانه و کارهای بسته بندی خرما به طوری که هم اکنون بیش از9واحد سردخانه و تعدادی کارگاه بسته بندی خرما در شهرستان فعالیت می نمایند و آموزش کشاورزان برای طرح به پروری یا به زراعی خرما ادامه دارد.همچنین اجرای پروژه های آب و خاک از قبیل احداث کانال آبیاری عمومی و استخر ذخیره آب ,مرمت و بازسازس قنوات تسطیح و یکپارچه سازی اراضی و سیستم آبیاری تحت فشار به منظور استفاده بهینه از آبو افزایش راندمان آبیاری